РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ

Обект: Апартамент 80кв.м

Обхват: Дизайн, проектиране, организация и надзор на строителните и довършителни работи.

Фотограф: DIAN STANCHEV
Next
EM_06 - реализиран проект
Previous
Апартамент AG - реализиран проект
More Portfolios